Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

5/24/2008 10:08:42 AM
Росия лидери хитойга сафар килди

Россиянинг янги президенти Дмитрий Медведов узининг чет давлатларга биринчи расмий сафари давомида Хитойнинг Беижинг шахрида булди.
Россияда президентилик лавозимини шу ойда эгаллаган жаноб Медведов, 42, икки кунлик сафар давомида Хитой президенти Ху Жинтао ва бошка расмий ледирлар билан учрашишдан максадини узаро хамкорликни яхшилашга каратилганлигини маълум килди.
Сунгги йиллар давомида Россия ва Хитой уртасидаги хар томонлама узаро муносабатлар ва хамкорлик юкори даражага кутарилди. Жаноб Медведов Хитой сафаридан олдин Козокистонда тухтаб утди ва Россия трубалари оркали эхпорт килинадиган неъфт махсулотлари савдосини давом эттириш масаласида келишиб олди.
"Бизнинг чет эллар билан хамкорлигимиз икки томонлама фойдали, очик ва дустона булиши керак" деди Россия президенти сафар олдидан Хитой журналистларининг берган саволларига жавоб берар экан. "Биз яна таъкидалаб утишимиз керакки Хитой биз билан юкори даражада хар томонлама хамкорлик киладиган давлатлардан биридир"
Хакикатданда Хитой - Россия учун Европа иттифокидан кейинги асосий хамкордир.
ББСнинг Россия хизмати тахлилчиси Стивин Еке "Хитойда экономик ривожланиш ва унинг куп сонли ахолиси, Россиянинг катор энергия корпорацияларининг ривожланиши учун жуда мухимдир" деди. Унинг айтишича Россия-Сино хамкорлиги Кушма Штатлар доминантлигини рад этиш учун етарлидир. Улар турт урта осиё давлатлари бирлигига кушилган эдилар.
Россиянинг олдинги президенти Владимир Путин бошчилигида "Шанхай" - Россия ва Хитой кушма корхонасининг узаги яратилди. Бу ташкилот экономик хамкорлик, тажриба алмашиш ва анти-терроризм форумларида иш олиб боради.
Шундан келиб чикиб айтиш мумкинки - дейди бизнинг мухбиримиз - Россияликлар Хитойнинг Россиянинг традиционал хукмбардолигига зарар етказиши мумкин булган тезкор регионал кучидан хабардор.
Жаноб Медведов июнь бошларида уз чикишларида очикдан очик Россияни критика килган Германия премьер министри Анжела Меркел билан учрашиш нийятида Германияга боришни режалаштирган.

манба: www.news.bbc.co.uk

Инглизчадан Дилсора Фозилова таржимаси.


Alberta Employment and Immigration’s New Regulation is Welcoming Foreign Skilled Workers

Аннабель Лайьон билан учрашув

Олма Нега тишланган?

Америка тарихида буюк янгилик кутилмокдами?

Стефан Харпер Европага сафар килади.

Росия лидери хитойга сафар килди

Эдвардс Обамани куллади

Хитойда яна беш миллион уйсиз

Наврузингиз муборак булсин!

Бу миллатга "Бургут"лар керак...

Биздаги шижоатни ва рухни синдиролмайдилар.

Абдурахим Пулатовга очик мактуб

Майсаларни униб чикишига имкон берайлик!

Сархадинг каерда халким?

Ирода курашда тугулади...

Хатоларни тан олмок фурсати етди.

Каро кунлар кимнинг айби...?

Китоблар сехри

Ёшлар бош кутарди

Бирдамлик хакида фикрларим.

Хак сари кадам.

Милллатнинг яхши ёмони булмайди...

Аждодларларга муносиб...

Укамга мактуб.

Кун кузларин юмганда...

Умримни олинглар...

Умримни олинглар...

Нега..? Нега..? Нега..?

Табрик!

Туркистон халқларининг миллий жамияти

Аввал фикрлар бирлашсин