Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

3/22/2007 10:34:16 AM
Ёқут ғунча

Бугун ўн еттига кирди қизгина,  
Ширин энтикишла уйғотди саҳар.  
Орзиқиб кўзларин юмди жимгина,  
Оҳ, шунча гўзал у париваш дилбар.  
 
Туғилган кунига қолганда яқин.  
Шивирлашиб қолди ота-онаси.  
Ҳеч нарсадан ками йўқ қизнинг лекин,  
Лекин…“фалончининг ёлғиз боласи.”  
 
Товушсиз, оҳиста очилди эшик,  
Кулиб, кириб келди, куйинчак она.  
Тутди совга, заррин кути уроглик,  
Бағирлаб қизига бўлди парвона.  
 
Қиз илиқ жилмайиб, аста авайлаб,  
Очди зар қоғозни… Боқди онага,  
Кўзлари чақнади туҳфага қараб,  
Гўё нур таралди шинам хонага…  
 
Беш ёшда эди у, жажжи кизалок,  
Тилла дуконига боришди бирга  
Кузни олар эди миллионлаб чирок,  
Бино ухшар эди биллур қасрда.  
 
Ўшанда кўрганди, ёниб зарлари,  
Ҳаммани махлиё этган бу ғунча.  
Қизил ёқут эди, қават барглари,  
Кўзинг дош бермасди, порларди кунча.  
 
“Эмирал” дейишди япроқларини,  
Марварид томчилар турарди ёниб,  
Наҳот инсон қўли яратмиш шуни,  
Кўзларга бўлмасди сира ишониб,  
 
У тинмай йиғларди олиб бер дея,  
Илк бора отаси синдирди райин,  
“Менинг бор будим ҳам етмайди бунга,  
Юрақол асалим” уннарди қизин.  
 
Шундан бери ўтди йиллар чопқирлаб,  
Ҳар замон эсланар эди ўша гул.  
Болалик, дер эди ҳар сафар эслаб,  
Лек ғунча кетмасди қалбидан буткул.  
 
Бугун ўн еттига тўлган кунида,  
Ўша ёқут ғунча эди мунтазир.  
Қизгина ишонмас кўзига сира,  
Ширин тушларига топганди таъбир.  
 
Синфдошлар келди, кечга яқинроқ,  
Бошланди ёшликнинг қайтмас бир куни,  
Курсатди кизларга гунчани кувнок,  
Хайратда томоша этишди уни.  
 
Сунгра жавонига куйди охиста,  
Сочик билан ёпиб куйди авайлаб.  
Дустлар даврасига кушилди аста  
Сирли, жозибали тароват тараб.  
 
Ёқут гул шиқирлаб титрарди секин,  
Силжирди жавоннинг қирраси томон.  
Баьзан дунё тилин англамок кийин,  
Хукмининг олдида инсон беимкон.  
 
Бирдан кую наво унитди тилин,  
“Оҳ” деган товушлар янгради якка.  
Ёқут гул бўлганди тушиб чил-парчин,  
Бўлиниб кетганди миллион бўлакка…  
 
Бебаҳо бўлсада ёқут бўлсада,  
Тиллодан бўлсада нозик бандлари.  
Шабнамлар ўрнида гавҳар эсада,  
Пайваста бўлсада кўнгил гардлари.  
 
Кимдир бахш этса ҳам йилларин шунга  
Жиловлаб олсада қуёшнинг нурин,  
Ўша жозибали ёқут гунчага  
Дунёда йўқ эди камгина ўрин.


Мен сендан кетмадим

Олис юртда омон бўлганим басми?

Адашган Кема

Тош йуллар

Билмайди деб уйлардинг Она!

Волидамга

Эссиз утиб кетганнинг жони...

Деразамдан нурдай сингиб кел!

Хат

Кузингизга кучмасин дардим...

МЕНГА ШЕЪР АЙТАДИ ШОИР СУВРАТИ

Хасратлашайлик.

Сизни яна кутавераман...

Юлдузларга тош отадилар

Ёлгиз соя

Тинмадингга Онажон

Богда жийда гуллаганга ухшайди

Гийбатчи фосикларга

Кудратинг нимада

Бахор хам келарми надомат билан?

Яхшиямки билмаган эдим...

Хаёлимда дунё бор

Сен Камарсен...

Араз

Тошдан садо

Дилкаш одамлар

Шоирлар Ватани

Хулоса

Юртдошларга янги йил тухфаси

Ёмгир тинмасин

Ёд

Ягонам

Куйинмокка арзимас...

Хаёл билан ёнингга кетдим

Согиндим

Сен оёк босганда копконга...

Дилдошга зор этдинг

Келмадинг

Онамнинг суврати

Алла болам алла-ё

Бухорода оловлар ёнди...

Ёдгор Обидга

Онамга

Тингла булбул...

Гудак армон

Осон эмас

Мен усган кишлок

Бошкадир...

Бевакт ёккан кор..

Сен менга энг мунгли кушингни айт...

Сенинг нечун сочларинг оппок?

Ёш билан...

Уртагай...

Сен наврузга ишонгин болам

Майли тошлар отгин...

Юракка ухшар

Хузурингга бораман узим.

Илгамок душвор

Калбимнинг тилини билмайди тилим

Куклам

Найлайин

Кордай тукилсам...

Узбекистон кахрамонлари

Сабина

Нурафшон кунда гам этма...

Шеър ёзаман корачигингга...

Лулижон...

Мени излама...

Бир кун чакмок булиб ёниб бораман

Кузларингни ой нурида курмаганлар...

Огринаман... огринаман миллатим...

Тунги тилак

Минораи Калон

Муродига етдими жоним?

Согинч изтироби.

Юрагимга ухшар куз фасли...

Хумо кунадими золим бошига?

Янгалар

Мухаммас битгунчалар.

Келки ишк...

Бухоронинг зардуз кизлари.

Аёл…

Жийда гуллаганда

Хаёт кушиги

Багрингда огрик бор сезаман.

Мактов

Илон

Карзга ботдим...

Ухламай чикасан тушларимда сан.

Бирлашмок керак

Достон булур...

Такдир...

Истайман

Хаёллар сураман холос.

Мени ёдга оласанми хеч?

Бурон тугулмокда

Уйгон Бухоро

Ёмгир

Хадя

Ёлгон сузламанг

Шодмасмен

Келин зори

Б суз уйини

Куёш

Отамнинг уйи.

Хор айласанг

Гулижон

Кузмунчокларим

Жони курбонингни ол

Эл менинг онамдир…

Ойнинг сири

Чопиб кетаяпман

К суз уйини

С суз уйини.

Хаёлларинг умр йулларинг

Кечиролмай узим узимни...

Деди: Фарзинг адо этгил...

Жимжитликнинг гавголари

Айламас

Дуст булмок осонмас

Устимдан куларган булардинг

Шоирнинг аёлига

Жаннатга ким лойик?

Мен сажда киламан

Узбек аёли

Одамийлик киссаси

Бир бор имкон бермай кетдинг адоларингга

Ишк шароби

Хорижлик дустларимга

Йулсизлар

Сунги кунгирок

Тушлар энди мени тинч куйинг...

Бир куни тогларга айланар дунё

Иложим йук мани...

Инсон суз учунми...?

Дийдор киёматга колган Отажон!

Эхтиёж ва хохиш

Ойга боксам курингай...

Бахор гуллади

Одамлар...

Амрикодан уйланаман (хазил)

Эгасига коладир.

Орзулари осмон киз

Юрагим санчийди...

Алпомиш тугмадинг она

Хандаман

Сазо килдинг мани

Овозим (2)

Овозим

Йуловчи

Бухоро йиглади.

Йиглашим керак

Юртдан олисда

Накадар огир...

Ёқут ғунча

Навруз келмади

Ёрил тош

Илхом фариштасига

Жавоб

Бугуннинг шеъри

Умидсизлик

Суз...

Ғиждувон

Аёл елкаси

Куйма кунгил

Карнай овози

Йулларим

Бахсига

Хайёмни укиб...

Муаллим

Қалам

Вакт нархи

Таваллуд

Қиш ўйлари

Қайдасан

Мажнунтол

Юлдуз

Дунёни қизғанма

Этмас...

Келмади

Юлдузли осмон…

Она Ватан

Нигохларинг...

Она юрт

Хазрати инсон…

Тугаган сабр

О халким…

Углим Фирдавсга

Дилдор...

Онажон