Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

3/21/2007 1:42:58 PM
Ойбекжонга

Ой нурида ёнар кузларинг,  
Йулларингга гуллар поёндоз.  
Бунча ширин чучук сузларинг,  
Еллар уйнаб чалар кувнок соз.  
Кузларингда колди армоним,  
Жажжи жонинг кайда улгайди,  
Ох жавобсиз колди саволим,  
Нигохларинг кимга ухшайди?