Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

3/20/2007 10:39:31 PM
Севиш айб дедингиз

Севиш айб дедингиз, одамлар,  
Мен нима десангиз розиман.  
Суймаган куймокни билмагай,  
Шеър ёзмас куймокни билмаган.  
Не мазмун бу курук умрдан,  
Бир лахза мехрингиз туймасам,  
Мен сизни севаман одамлар,  
Ким куяр мен сизга куймасам.