Дил розларим сизга армугон!
Дилсора Фозилова
Dilsora Fozilova

4/19/2007 2:02:18 PM
Эх умид...

Эх умид.., сен менинг пучук боламсан,
Дунёга келгансан эсим кирганда.
Эртак айтиб катта килган онамсан,
Бардош зарпечагин экиб танамга.

Сен бахтмас ичгани хуморим кониб,
На армон багримни бергудай ерга,
Биз хамон йулдамиз, бекатдан тониб,
Кейинги бекатга шошамиз бирга.